#samkval

Dokumentation från konferensen om samverkan i högre utbildning (7–8 april, Malmö). Bakom länkarna finner du PDF:er. 

» Konferensprogram

» Deltagarförteckning

» Presentationer dag 1 (del 1)

Cecilia Christersson, Malmö högskola; Maria Landgren, Vinnova; Andreas Jacobsson, Malmö högskola; Agnete Vabø, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning; Viveka Persson, Universitetskanslersämbetet

» Presentationer dag 1 (del 2) – Presentationer av Vinnova-projekt

» Presentationer dag 2 (grupp 1) – Niklas Nordquist & Helena Karlén, SLU (ladda ner del 1); Karin Johansson-Mex, LU; Victoria Sörensson, UMU (ladda ner del 2)

» Presentationer dag 2 (grupp 2) – Ingela Steij Stålbrand, LU; Susanne Nilsson, KTH; Anna-Carin Ramsten, LIU

» Presentationer dag 2 (grupp 3) – Lena Persson, HKR & Charlotte Lorentz Hjort, Krinova; Anders Nilsson, BTH; Jakob Rehme, LIU

» Presentationer dag 2 (grupp 4) – Emma Hermansson, LNU; Sven Olsson, LU; Anna-Karin Alm, MAH


Tweets och instagraminlägg i urval nedan: