Om SamSäk

SAMSAK-MAH-SE-LOGOS-600px

En student som möter arbetsgivare redan under utbildningen har lättare att få jobb efter studierna. Samtidigt leder dessa kontakter ofta till nya samarbeten mellan forskare, företag och andra organisationer.

Med detta som utgångspunkt jobbar projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram för att samarbete mellan universitet och andra aktörer i samhället ska bli en integrerad del av framtidens utbildningsprogram.

Du kan ta del av projektresultaten genom att läsa Vägen till samverkanssäkrad utbildning som handlar om hur samverkan kan integreras i högre utbildning.

Studentens möten med arbetsgivare handlar till exempel om praktik, gästföreläsningar och att göra sitt examensarbete på ett företag eller någon annan organisation. Dessa delar av utbildningen rankas ofta av studenter som de mest värdefulla, och det är här som arbetsgivare får upp ögonen för vad studenterna – alltså de framtida medarbetarna – faktiskt kan. Samarbeten med studenter öppnar också nya dörrar för forskningssamarbeten mellan lärosäten och företag.

Projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram (SamSäk) jobbar för att samarbeten med andra aktörer i samhället ska bli en integrerad del i framtidens utbildningsprogram.

Utmaningen handlar om hur dessa samarbeten kan integreras på ett systematiskt och hållbart vis. Projektets mål är att utforma en strategi för hur samverkansaktiviteter kan integreras i utbildningsprogram, och på så vis stärka programmens kvalitet och relevans.

Läs mer om utmaningarna.

SamSäk är ett samarbete mellan Malmö högskola, Umeå universitet och Linköpings universitet och pågår under 2014 och 2015. Malmö högskola leder projektet, vilket finansieras av Vinnova inom programmet Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan.

Projektledare: Andreas Jacobsson, Malmö högskola

Projektkoordinator: Anna-Karin Alm, Malmö högskola

För kontaktuppgifter till andra som jobbar i projektet, se medarbetare.

Läs också den ursprungliga projektbeskrivningen (PDF 652 kb, på engelska)