Medarbetare

Här hittar du några av dem som arbetar i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram.

ProjektledareAndreas Jacobsson, prodekan, Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola

Projektkoordinator: Anna-Karin Alm, chef Innovation och utveckling, Malmö högskola

Andra kontaktpersoner:

Styrgrupp: