Två böcker om hur samverkan kan integreras i högre utbildning

VTSU-OMSLAG-01

Kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och andra aktörer i samhället är viktigt för att vi ska kunna möta morgondagens utmaningar. Vägen till samverkanssäkrad utbildning handlar om hur samverkan kan integreras i högre utbildning.


Vägen till samverkanssäkrad utbildning

Del 1 – METODER OCH STRATEGIER (PDF, 900 kB)

Denna del innehåller bland annat följande kapitelrubriker:

» Samverkan och kvalitet i högre utbildning
» Att samverkanssäkra utbildningsprogram
» Organisera och leda samverkan
» Samverkansformer i utbildningsprogram
» Utvärdera samverkan för utveckling av kvalitet
» Meriter och erkännande av samverkansskicklighet

Del 2 – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR (PDF, 3 MB)

Berättelser ur samverkansvardagen som den ser ut i Linköping, Malmö och Umeå, med följande kapitelrubriker:

» Student som förändringsagent
» Kursutveckling i samarbete med alumner
» Psykologmottagning där studenter får träna
» Att planera och utvärdera VFU
» Kursmentorer lyfter in skolans värld på lärarutbildningen
» Studenter möter branschen i Umeå
» Samverkan som inspirerar och skapar samhällsnytta
» Framgångsrikt nätverkande kopplat till kurs
» Six Sigma ger studenter inblick i systematiskt förändringsarbete
» Samverkansgrupp för att utveckla långsiktiga samarbeten
» “Det där med det vetenskapliga”
» Interprofessionellt lärande driver samverkan framåt
» När samarbete är som ett självspelande piano

Permanent länk till båda böckerna: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-13604

* * *

Sammanfattning
Kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och andra aktörer i samhället är viktigt för att vi ska kunna möta morgondagens utmaningar. Man måste arbeta över sektorsgränser, inte bara inom forskning utan också inom utbildning.

Del 1, Vägen till samverkanssäkrad utbildning: metoder och strategier, handlar om hur samverkan kan integreras i högre utbildning. Slutsatserna baseras på de erfarenheter som gjorts i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som letts av lärosätena i Linköping, Malmö och Umeå.

I del 2, Möjligheter och utmaningar, berättar man ett antal historier ur samverkansvardagen.

Resultat i korthet
Att med andra samhällsaktörer samverka kring utformningen av utbildningsprogram och i undervisningen bidrar till kvalitetsutveckling och säkerställer att utbildningen är till nytta för samhället. Samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv.

För att man långsiktigt ska kunna integrera samverkan i utbildningsprogram krävs insatser på flera nivåer.

Till exempel måste lärosätesledningar ta tydlig ställning i samverkansfrågan i sina styrdokument, och samverkansaspekten måste vara en självklar del av lärosätets kvalitetssäkringssystem. Det krävs också att ledningen för fakulteter och institutioner utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan. Vidare bör samverkan ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling, och lärosätena bör också uppmärksamma och belöna framgångsrikt samverkansarbete. Slutligen bör politiker och departement utforma ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena.

Referens
Alm, Anna-Karin, Mattias Esbjörnsson, Andreas Jacobsson, Anna-Carin Ramsten, Jakob Rehme, Mats Reinhold, Karin Sjögren, Victoria Sörensson, Richard Topgaard, Charlotte Ahlgren Moritz, Cecilia Christersson, Agneta Marell & Peter Värbrand. 2016. "Vägen till samverkanssäkrad utbildning". Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet. Tillgänglig på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-13604

» Se också Helix-rapporten “Samverkan och utbildningskvalitet – en litteraturöversikt om utbildningsrelaterad samverkan mellan universitet/högskola och privata/offentliga organisationer

» Se också Vinnova-rapporten “Evaluating the Role of HEIs’ Interaction with Surrounding Society

* * *

SAMSAK-MAH-SE-LOGOS-600px

Projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet. Det finansieras av Vinnova inom ramen för programmet Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan. Vid frågor kontakta projektledare Andreas Jacobsson eller projektkoordinator Anna-Karin Alm.

vinnova