Workshop: Samarbeten utanför högskolan – en pedagogisk modell

» Uppdatering 9 dec: Läs artikeln Hur hjälper vi studenterna att tillämpa sina kunskaper? som handlar om workshopserien.

Högt söktryck och studenter som klarar sig bra i arbetslivet – utbildningen i Grafisk design är ett av de mest populära programmen vid Malmö högskola. Hur blev det så?

Christel Brost, som är en av hjärnorna bakom kandidatprogrammet i Grafisk design, har skapat en pedagogisk modell där studenterna arbetar nära företag och andra organisationer som har behov av grafiska designers. Detta har lett till att studenterna fått mycket praktisk erfarenhet, ett nätverk och goda kontakter med arbetsgivare. Studenterna har varit ”synliga” i staden och regionen, vilket gjort att programmet i sig varit synligt, vilket resulterat i många sökande.

Christel bjuder nu in till en workshop i tre delar där du som undervisar vid Malmö högskola får möjlighet att utveckla just din kurs eller program i riktning mot samarbete med andra aktörer i samhället.

Välkommen till workshopen Samverkan som pedagogisk modell!

Din kurs i fokus
Varje utbildning har unika ju förutsättningar, och därför kommer vi i denna workshop-serie tillsammans skapa ett upplägg för hur just din kurs kan genomföras i samarbete med andra.

Vi kommer till exempel att:

  1. Formulera de kriterier som avgör vilka man bör jobba med och vilken typ av projekt det ska vara
  2. Beskriva processens olika faser
  3. Diskutera varför resultatet, och dess offentliggörande, är en så viktig del i studentens lärande

Tre fredagar i slutet av hösten
13 november, 20 november och 4 december är de datum som gäller. Tiden är mellan 10–15. Platsen är AKL (Centrum för akademiskt lärarskap) på Orkanen, våning 5.

Först till kvarn!
Du anmäler dig per epost till Christel Brost – christel.brost@mah.se. Antalet platser är begränsat – först till kvarn gäller!

En del av SamSäk
Workshoparna är en del av projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som undersöker hur samarbete mellan lärosäten och andra aktörer i samhället kan bli en integrerad del av framtidens utbildningsprogram.

» Läs mer om det nära samarbete programmet i Grafisk design har med branschen

Bild: “Mind the Gap”, 2008, fotograf Christel Brost.